Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.      Další informace


Dražby, aukce, exekuce

stav: PROBĚHLO

DRAŽEBNÍ KARTA
číslo: 034/2006
EURODRAŽBY.CZ, a.s. IČO: 29135419
Čimická 780/61, Praha 8, PSČ 18100
telefon: +420,800900490 +420,234769000
email: info@eurodrazby.cz
http: www.eurodrazby.cz
Typ dražby: Nedobrovolná 
Vyvolávací cena: 150 000 Kč 
Cena dle znaleckého posudku: 300 000 Kč 
Dražební jistota: 45 000 Kč 
Výsledek dražby: nezadáno  

Dražba vyhořelého domu v obci Tuchořice

předmět dražby - foto
předmět dražby - foto
předmět dražby - foto
předmět dražby - foto
předmět dražby - foto
předmět dražby - foto
Jedná se o vyhořelý rodinný dům č. p. 43 na pozemku p.č.st. 36/1, včetně příslušenství v obci Tuchořice, okres Louny, kraj Ústecký. Z domu zůstala pouze hrubá stavba bez krovů a střechy.
Pozemky jsou o celkové ploše 10.695 m². Obec Tuchořice má 700 obyvatel. Její součástí je 2 km jižně položené a s obcí nesrostlé k.ú.Třeskonice. Nachází se v Ústeckém kraji, okres Louny. Obec je situovaná 15 km jihozápadně od Loun, 12 km jihovýchodně od Žatce. Jedná se o obec místního významu, přístupnou po komunikacích nižšího řádu. Dostupnost Loun, Žatce a Prahy (cca 80 km) linkovým autobusem. V obci Tuchořice je pouze základní vybavenost. Veškerá občanská a technická vybavenost je v Žatci a Lounech.

Nemovitosti jsou situovány na jihovýchodním okraji k.ú.Třeskonice. Jsou přístupné po zpevněné komunikaci. Na severní hranici je malá nádrž.
Nemovitosti jsou částečně oplocená. Je možnost napojení na veřejný rozvod elektřiny, ostatní nezjištěné. Nemovitost je tvořena vyhořelým rodinným domem čp.43, dále venkovními úpravami, trvalými porosty, vše na pozemcích p.č.st.36/1, st.36/2, 63/4, 63/5, dále pozemky p.č.327/2 a ve zjednodušené evidenci vedenými pozemky 49, 51, 52 díl 2, 316, 317/1,317/2, 414.
Venkovní úpravy jsou běžného standardu a tvoří příslušenství. V dobrém stavu je uliční oplocení. Nemovitost v prosinci 2005 vyhořela. Suť po požáru je odklizená, stávající konstrukce domu jsou očištěné.
Jednalo se o samostatně stojící nepodsklepený zděný rodinný dům. Zůstala základová deska, svislé konstrukce přízemí a dále uliční oplocení. Konstrukce jsou očištěné a upravené.
Pozemek p.č.st.36/1 a st.36/2 vedené v druhu zastavěná plocha a nádvoří jsou částečně zastavěné, pozemky p.č.63/4, 63/5, vedené v druhu orná půda a pozemky dle PK 49, 51, 52 díl 2, 414 sousedí se stavbou a stavebními pozemky. Pozemek p.č.327/2 vedený v druhu chmelnice se nachází na severním okraji k.ú. Třeskonice a slouží jako pole. Ostatní pozemky dle PK 316, 317/1 a 317/2 mají nezjištěnou polohu, pravděpodobně v sousedství k.ú.Třeskonice.

Popis nemovitosti je zpracován na základě Znaleckého posudku, který vypracoval soudní znalec Ing. Pavel Čoudek.

Úaje z LV:
- St. parcela p. č. 36/1, o výměře 254 m2, zastavěná plocha a nádvoří
- St. parcela p. č. 36/2, o výměře 15 m2, zastavěná plocha a nádvoří
- parcela p. č. 63/4, o výměře 312 m2, orná půda
- parcela p. č. 63/5, o výměře 103 m2, orná půda
- parcela p. č. 327/2, o výměře 2592 m2, chmelnice
- budova Třeskonice, č.p. 43, bydlení, stojící na St. parcele p.č. 36/1,
a dále pozemky ve zjednodušené evidenci - pozemkový katastr:
- parcela p.č. 49, o výměře 372 m2
- parcela p.č. 51, o výměře 1324 m2
- parcela p.č. 52, díl 2 o výměře 915 m2, díl 2
- parcela p.č. 316, o výměře 1734 m2
- parcela p.č. 317/1, o výměře 1089 m2
- parcela p.č. 317/2, o výměře 600 m2
- parcela p.č. 414, o výměře 1385 m2
jak jsou tyto nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 57 pro k.ú. Třeskonice, obec Tuchořice, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj - KP Žatec


!!! AKTUÁLNOST INFORMACÍ OVĚŘTE U DRAŽEBNÍKA !!!


Datum a místo konání dražby:
12.12.2006 od 10:00 PB CENTRUM, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem.

Prohlídky:
09.11.2006 15:00
04.12.2006 09:00
Místo prohlídky se stanovuje před objektem dražby. Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

zdroj: oficiální stránky dražebníka

Vloženo: 07.11.2006 10:33:06 Aktualizováno: 07.11.2006 10:33:06 Zobrazeno: 11647x
Tato dražba je i na: www.drazebnivestnik.cz, www.exekuce-exekuce.cz, www.drazby-drazby.cz, www.reality-on-line.cz.
--- Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na internetu (www.aukce-aukce.cz) ---
--- Dne 31.10.2020 02:52:10 ---
DOPORUČUJEME: Reklama zde
Jsou i pro vás  rodinné domy na prodej v Praze aktuální téma? Navštivte atraktivní nabídku developera FINEP!


TOPlist