Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.      Další informace


Dražby, aukce, exekuce

stav: PROBĚHLO

DRAŽEBNÍ KARTA
číslo: 052/2006
EURODRAŽBY.CZ, a.s. IČO: 29135419
Čimická 780/61, Praha 8, PSČ 18100
telefon: +420,800900490 +420,234769000
email: info@eurodrazby.cz
http: www.eurodrazby.cz
Typ dražby: Nedobrovolná 
Vyvolávací cena: 550 000 Kč 
Cena dle znaleckého posudku: 1 100 000 Kč 
Dražební jistota: 100 000 Kč 
Výsledek dražby: nezadáno  

Dražba rodinného domu v obci Suchonice

předmět dražby - foto
předmět dražby - foto
předmět dražby - foto
předmět dražby - foto
předmět dražby - foto
předmět dražby - foto
Jedná se o rodinný dům 3+1 ležící v obci Suchonice, okr. Olomouc.
Obec Suchonice leží asi 15 km jihovýchodně od krajského města Olomouce v nadmořské výššce 301 m n. m. Západně od obce se rozkládá pahorkatina zvaná Chlum, pod jehož vrcholem Příhonem byla obec v minulosti založena. Mezi dominantu obce patří kostel sv. Václava založený v r. 1929. V současné době v obci žije 178 obyvatel. Ve středu obce na návsi je mateřská škola a hostinec. V obci se nachází obecní úřad, požární zbrojnice a prodejna smíšeného zboží. Ostatní občanská vybavenost se nachází v obci Tršice. Obec má vybudovanou kanalizaci, kabelovou telefonní síť a plynovod. Suchonice jsou obcí zemědělského charakteru. Tradiční plodinou je obilí, kukuřice a chmel. Obcí prochází cyklostezka, v nedaleké vzdálenosti je les, koupaliště (obec Penčice).
Jedná se o přízemní nepodsklepený zděný jednobytový dům. Velikost bytu 3+1. Stavba je provedena jako 1.NP nepodsklepený objekt se sedlovou střechou.
Základové konstrukce jsou původní kamenné s dodatečně provedenou hydroizolací. Zdivo je smíšené z cihel, stropy dřevěné trámové s rákosovým podhledem a omítkou, v části do dvora jsou cihelné klenby do traverz s omítkou. Krov je dřevěný vaznicový, krytina eternitové tašky. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítka je břizolitová, do dvora chybí. Vnitřní omítky jsou dvouvrstvé vápenocementové. Obklady jsou provedeny v koupelně a za kuchyňskou linkou. Podlahy jsou v obytných místnostech dřevěné, keramická dlažba v hygienických místnostech. Dveře jsou plné osazené v dřevěných zárubních.
Vytápění je ústřední s kotlem na tuhá paliva, topná tělesa jsou deskové radiátory. K ohřevu TUV slouží průtokové ohřívače a elektrický boiler. Elektroinstalace 220 a 380V. Voda je čerpána ze studny, která je kopaná o hloubce 4,0 m, čerpadlo chybí. Přípojka vodovodu vede od studny k vodárně v domě, délka přípojky 15 m, z ocelových trubek s domácí vodárnou – Darling. Plynová přípojka je zavedena k hranici pozemku. Žumpa je provedena z monolitického betonu, stáří cca 80 let. Obestavěný prostor (odhadem) 2,0 x 2,0 x 1,20 m.

Stáří a technický stav stavby:
Doklad o stáří stavby se ke dni ocenění nedochoval. Podle sdělení majitele a na základě odborného odhadu byl dům postaven cca v roce 1900. Údržba byla po dlouhou dobu na stavbě průměrná, větší opravy byly provedeny až v posledních letech. Opravy provedené v roce 2004: výměna oken do ulice za plastová, nové rozvody ÚT v celém domě, oprava fasády do ulice a o opravy, dodatečná hydroizolace proti zemní vlhkosti.
Opravy provedené v roce 2005: přístavba zádveří, nové rozvody elektro, repase dveří včetně zárubní, nové vnitřní omítky, vestavba dílny včetně dveří a oken, nová vrata do průjezdu, kuchyňská linka, dřez, sporák, podlahové krytiny
Ostatní stavby:
Chlévy:
Stavba navazuje na pravou obytnou část nemovitosti. Objekt je zděný z pálených i nepálených cihel, přízemní, nepodsklepený, se sedlovou střechou. Krov je dřevěný vaznicový, stropy jsou cihelné klenbičky do traverz. Dveře svlakové, jednoduchá ocelová okna.
Skleník:
Je proveden z ocelových profilů se zasklením (drátosklo), zastavěná plocha 15,0 m2

Pozemky:
Pozemky jsou o celkové ploše 20209 m². Z toho zemědělské pozemky p.č. 118/3, 118/43 a 188/38 o ploše 15801 m² jsou podle sdělení pana Ing. Machoviče pronajaty místnímu zemědělskému družstvu vč. zařízení chmelnice za roční nájemné cca 3.000,- Kč. Nájemní smlouva nebyla znalci předložena, jde pouze o neověřenou informaci. Prohlídka pozemků a jejich lokalizace v terénu nebyla znalci umožněna. Zemědělské pozemky jsou v okruhu cca 300 m od zastavěného území obce a jsou zemědělsky obhospodařovány. Zemědělské pozemky jsou samostatně p.č. 118/3, 118/43 a 188/38 obchodovatelné v obvyklé ceně cca 30.000,- Kč.

Popis nemovitosti je zpracován na základě Znaleckého posudku, který vypracoval soudní znalec Ing. Dušan Cagaš.

Údaje z LV:
- St. parcela p.č. 62, o výměře 880 m2, zastavěná plocha a nádvoří
- parcela p.č. 76, o výměře 346 m2, zahrada
- parcela p.č. 77/1, o výměře 820 m2, zahrada
- parcela p.č. 77/2, o výměře 1888 m2, trvalý travní porost
- parcela p.č. 78, o výměře 574 m2, zahrada
- parcela p.č. 118/3, o výměře 1261 m2, chmelnice
- parcela p.č. 118/43, o výměře 7593 m2, orná půda
- parcela p.č. 188/38, o výměře 6947 m2, orná půda
- budova Suchonice, č.p. 8, rod. dům, stojící na st. parcele p.č. 62,
jak jsou tyto nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 65 pro k.ú. Suchonice, obec Suchonice, část obce Suchonice u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj - KP Olomouc.


!!! AKTUÁLNOST INFORMACÍ OVĚŘTE U DRAŽEBNÍKA !!!


Datum a místo konání dražby:
14.12.2006 od 11:45 budova HOLIDAY INN BRNO, Křížkovského 20, 603 00 Brno

Prohlídky:
29.11.2006 15:30
30.11.2006 09:00
Místo prohlídky se stanovuje před objektem dražby. Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

zdroj: oficiální stránky dražebníka

Vloženo: 07.11.2006 10:18:14 Aktualizováno: 07.11.2006 10:18:14 Zobrazeno: 13272x
Tato dražba je i na: www.drazebnivestnik.cz, www.exekuce-exekuce.cz, www.drazby-drazby.cz, www.reality-on-line.cz.
--- Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na internetu (www.aukce-aukce.cz) ---
--- Dne 31.10.2020 01:35:06 ---
DOPORUČUJEME: Reklama zde
Jsou i pro vás  rodinné domy na prodej v Praze aktuální téma? Navštivte atraktivní nabídku developera FINEP!


TOPlist