Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.      Další informace


Dražby, aukce, exekuce

stav: PROBĚHLO

DRAŽEBNÍ KARTA
číslo: N33/2006
St. HUBERT, s.r.o. IČO: 48396389
Sokolská 584/11, Olomouc, PSČ 77200
telefon: +420,585229835 +420,603886182
email: drazby@drazby.net
http: www.drazby.net
Typ dražby: Nedobrovolná 
Vyvolávací cena: 150 000 Kč 
Cena dle znaleckého posudku: 250 000 Kč 
Dražební jistota: 45 000 Kč 
Výsledek dražby: 150 000 Kč  

Dražba budovy v Nejdku u Hranic

předmět dražby - foto
předmět dražby - foto
předmět dražby - foto
Předmětem dražby je soubor nemovitostí, a to:
budova č.p. 46, část obce Nejdek, způsob využití bydlení, postavená na pozemku stavební parcela č. st. 37/2, pozemek stavební parcela č. st. 37/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 424 m2, pozemek parcela č. 156/2 zahrada o výměře 275 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 91, pro katastrální území Nejdek u Hranic, obec Bělotín, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Hranice.

Popis stavu předmětu dražby a jeho příslušenství - jsou v něm uvedeny údaje pouze podle dostupných informací. Navrhovatel za nesprávnost takových údajů zcela neodpovídá.
Budova č.p. 46

Znalci nebylo vlastníkem nemovitosti umožněno provést řádné místní šetření, a to tím, že vlastník se nedostavil k místnímu šetření a neposkytl znalci žádné potřebné bližší údaje. Vstup do vlastní nemovitosti a na pozemky je volný.

Jedná se o budovu, která je převážně dvoupodlažní, s částečným podsklepením a bez podkroví v sedlové střeše. U vlastní budovy byl později vybudován přístavek skladu, který je jednopodlažní, bez podsklepení a s pultovou střechou. Budova se nachází v obci Bělotín, v katastrálním území Nejdek u Hranic a situována je na parcele číslo St. 37/2.
Do objektu se vchází hlavními vstupy z uliční strany a vedlejším vstupem přes sklad. Hlavní vstupy ústí do nebytových prostor bývalé restaurace a bývalé prodejny a dále do chodby se schodištěm vedoucím do 2.NP, kde jsou situovány obytné místnosti bytové jednotky.
Konstrukční provedení budovy je následující: základy jsou původní kamenné, pravděpodobně bez izolací. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z cihel. Stropy jsou dřevěné trámové s rovnými podhledy. Střecha je sedlová s krovem vaznicovým a nad přístavbou je střecha pultová. Na několika místech jsou krovy v havarijním stavu. Krytina sedlové a pultové střechy je z pálených tašek a ze starých cementových tašek. Krytina je ve špatném technickém stavu, na několika místech zcela chybí a zde pak dlouhodobě do objektu zatéká. Důsledkem zatékání jsou na několika místech velmi poničené svislé nosné konstrukce a stropní konstrukce, která je zachvácena hnilobou a na několika místech je již i propadlá. Klempířské konstrukce jsou z plechu pozinkovaného, zkorodované a poničené. Vnitřní omítky jsou štukové hladké, ve 2.NP jsou zcela otlučené. Vnější omítky jsou hladké dvouvrstvé, místy opadané. Vnitřní a vnější obklady nejsou provedeny. Schody jsou pravděpodobně cihelné s dřevěným obložením a bez zábradlí nebo madla. Dveře jsou dřevěné rámové náplňové, většinou zničené a nebo chybějící. Okna jsou dřevěná dvojitá špaletová s deštěným ostěním i dřevěná zdvojená, k datu ocenění byla prakticky všechna okna bez skleněných výplní. Podlahy hlavních místností jsou s povrchy prkna, vlýsky, keramická a cementová dlažba. Vytápění bylo pravděpodobně lokální na pevná paliva, k datu ocenění je nefunkční a chybějící. Elektroinstalace je světelná a motorová s pojistkami, nyní odpojená, vytrhaná a nefunkční. Bleskosvod není na budově nainstalován. Rozvod vody studené byl asi proveden, zdrojem vody byla zřejmě obecní studna. Ohřev teplé užitkové vody chybí. Kanalizace od zařizovacích předmětů byla asi provedena a svedena do žumpy. Vnitřní plynovod není proveden. Vnitřní hygienické vybavení chybí. Ostatní vybavení není.
Stáří nemovitosti k datu ocenění je asi více než 100 roků a objekt byl v minulosti jen minimálně opravován. Nyní je nemovitost dlouhodobě mimo provoz a je volně přístupná. Objekt je ve velmi špatném technickém stavu, je vandalsky zničený a údržba je dlouhodobě naprosto zanedbaná.

Pozemky - dle výpisu z Katastru nemovitostí se jedná o pozemky v katastrálním území Nejdek u Hranic, obec Bělotín, t.j. v ostatní obci s 1.623 obyvateli. Jedná se o pozemky zastavěnou plochu pod stavbou a zahradu, které tvoří jednotný funkční celek se stavbou hlavní. Objekty na pozemcích lze napojit jen na některé běžné inženýrské sítě, není možnost napojení na veřejný plynovod a kanalizaci. Přístup je zajištěn po komunikaci se zpevněným povrchem.


!!! AKTUÁLNOST INFORMACÍ OVĚŘTE U DRAŽEBNÍKA !!!


Datum a místo konání dražby:
06.12.2006 od zápis 10:25, zahájení 11:00 v salonku hotelu Flora v Olomouci na ulici Krapkova 34

Prohlídky:
29.11.2006 11:00
30.11.2006 15:00
Místo prohlídky se stanovuje před budovou č.p. 46, část obce Nejdek, způsob využití bydlení, postavenou na pozemku stavební parcela č. st. 37/2, jak je tato nemovitost zapsána na listu vlastnictví č. 91, pro katastrální území Nejdek u H

zdroj: oficiální stránky dražebníka

Vloženo: 23.10.2006 14:18:38 Aktualizováno: 07.12.2006 11:13:35 Zobrazeno: 13220x
Tato dražba je i na: www.drazebnivestnik.cz, www.exekuce-exekuce.cz, www.drazby-drazby.cz, www.reality-on-line.cz.
--- Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na internetu (www.aukce-aukce.cz) ---
--- Dne 31.10.2020 03:01:04 ---
DOPORUČUJEME: Reklama zde
Jsou i pro vás  rodinné domy na prodej v Praze aktuální téma? Navštivte atraktivní nabídku developera FINEP!


TOPlist