Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.      Další informace


Dražby, aukce, exekuce

stav: ZRUŠENO

DRAŽEBNÍ KARTA
číslo: N34/2006
St. HUBERT, s.r.o. IČO: 48396389
Sokolská 584/11, Olomouc, PSČ 77200
telefon: +420,585229835 +420,603886182
email: drazby@drazby.net
http: www.drazby.net
Typ dražby: Nedobrovolná 
Vyvolávací cena: 1 000 000 Kč 
Cena dle znaleckého posudku: 2 000 000 Kč 
Dražební jistota: 300 000 Kč 
Výsledek dražby: zrušeno  

Dražba rodinný dům v Domašově

předmět dražby - foto
předmět dražby - foto
předmět dražby - foto
Předmětem dražby je soubor nemovitostí, a to:
budova č.p. 308, část obce Domašov, způsob využití bydlení, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, postavená na pozemku stavební parcela č. st. 843, pozemek stavební parcela č. st. 843 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 139 m2, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, pozemek parcela č. 6589/2 ostatní plocha o výměře 468 m2, způsob využití jiná plocha, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond, pozemek parcela č. 6589/3 zahrada o výměře 201 m2, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond, pozemek parcela č. 7030/15 ostatní plocha o výměře 101 m2, způsob využití neplodná půda, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 545 pro katastrální území Domašov u Jeseníka, obec Bělá pod Pradědem, Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník.

Popis stavu předmětu dražby a jeho příslušenství - jsou v něm uvedeny údaje pouze podle dostupných informací. Navrhovatel za nesprávnost takových údajů zcela neodpovídá.

Rodinný dům č.p. 308 - jedná se o dům volně stojící, který je jednopodlažní, s plným podsklepením a s podkrovím v sedlové střeše. Oceňovaný dům č.p. 308 se nachází v obci Bělá pod Pradědem a v katastrálním území Domašov u Jeseníka. Situován je na stavební parcele číslo St. 843. Okolní zástavbu tvoří obdobné rodinné domy se zahradami a občanská vybavenost.
Do domu se vchází hlavním vstupem z čelní strany. Hlavní vstup ústí přes zádveří do chodby se schodištěm, odkud jsou přístupny veškeré místnosti ve všech podlažích. V nejnižším podlaží (1.PP) se nacházejí běžné sklepní místnosti, kotelna a pod. V 1.NP se nachází vstupní a komunikační prostory, obývací pokoj spojený s jídelním koutem a kuchyní, dále pracovna a samostatný WC. V podkroví (2.NP) je pak komunikační prostor se schodištěm, tři pokoje a velká koupelna s WC.
Konstrukční provedení stavby je následující: základy jsou betonové s izolací, která byla údajně porušena v roce 1997 při povodních. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z převážně z porobetonových tvárnic a cihel. Stropy jsou s rovnými podhledy. Střecha je provedena jako sedlová s krovem dřevěným vaznicovým. Krytina střechy na krovu je z betonových tašek KM-Beta. Klempířské konstrukce jsou z plechu pozinkovaného. Vnitřní omítky jsou štukové hladké. V 1.PP je viditelná zavlhlost omítek do výšky cca 1 m nad podlahu. Vnější omítky jsou dvouvrstvé hladké barvené. Vnitřní obklady jsou provedeny jako běžné obklady keramické ve všech hygienických místnostech příslušenství a v kuchyni. Vnější obklad není proveden. Schodiště je dřevěné z masívu, stupnice bez podstupnic, zábradlí chybí. Dveře jsou dřevěné hladké a rámové náplňové. Okna jsou dřevěná zdvojená. Podlahy ve všech obytných místnostech jsou s povrchovou úpravou prkna palubky. Dlažby ostatních místností jsou provedeny jako běžné keramické dlažby, v 1.PP jsou podlahy betonové, popraskané. Vytápění je ústřední s kotlem na plyn a s ocelovými deskovými topnými tělesy. Elektroinstalace je světelná a motorová s jističi. Bleskosvod není na domě nainstalován. Rozvod vody studené i teplé je proveden, zdrojem vody je vlastní studna. Ohřev teplé užitkové vody je v ležatém boileru umístěném v kotelně ve sklepě. Kanalizace od všech zařizovacích předmětů je provedena a je svedena do malé domovní čistírny odpadních vod, umístěné na pozemku u domu. Vnitřní plynovod je proveden jako rozvod zemního plynu. Kuchyně je vybavena jen plynovou varnou deskou a sporáková trouba je nahrazena jen přenosnou mikrovlnnou troubou. Vnitřní hygienické vybavení domu je vana, umývadla, sprcha a splachovací záchody. Ostatní vybavení domu je vestavěná skříň, televizní anténa s rozvodem signálu, odsavač par, okenní žaluzie a pod.
Stáří domu k datu ocenění je 9 roků. Dům je v dobrém technickém stavu a celková údržba domu je mírně zanedbaná. Opotřebení domu odpovídá všem těmto údajům.

Přistavěná garáž - k rodinnému domu byla později přistavěná ještě garáž, která je situovaná vpravo vedle domu a je přistavěná k původní štítové stěně rodinného domu č.p. 308.
Konstrukční provedení stavby je následující: základy jsou betonové s izolací. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z cihel a tvárnic. Stropy nad garáží chybí, zastropení tvoří konstrukce střechy. Střecha je provedena převážně jako pultová a v malé předsazené části je i jako střecha sedlová s krovem dřevěným. Krytina střechy na krovu je z betonových tašek KM-Beta. Klempířské konstrukce jsou z plechu pozinkovaného. Vnitřní omítky jsou štukové hladké. Vnější omítky jsou dvouvrstvé hladké barvené. Vrata do garáže jsou dřevěná otvíravá s výplněmi Werzalit. Dveře jsou dřevěné hladké a rámové náplňové. Okna nejsou, okenní otvory jsou vyzděny sklobetonovými tvárnicemi. Podlahy ve všech prostorách jsou betonové. Elektroinstalace je světelná a motorová s jističi. Bleskosvod není nainstalován.
Stáří garáže k datu ocenění je údajně 8 roků. Garáž je v dobrém technickém stavu, ale celková údržba je mírně zanedbaná. Opotřebení odpovídá všem těmto údajům.

Pozemky - dle výpisu z Katastru nemovitostí se jedná o pozemky v obci Bělá pod Pradědem, t.j. v ostatní obci se 1.819 obyvateli. Jedná se o pozemky zastavěnou plochu pod stavbou a nádvoří a dále zahradu a ostatní plochy u domu. Pozemky tvoří jednotný funkční celek s hlavní stavbou. Stavby na pozemcích lze napojit jen na plynovod a elektřinu, k datu ocenění není možné napojení na obecní vodovod a kanalizaci vedoucí na čistírnu odpadních vod. Příjezd je po komunikaci se zpevněným povrchem. Pozemky se nacházejí v rozsáhlém chráněném území a leží také současně v záplavovém území řeky Bělé, protože se nacházejí přímo na břehu řeky.


!!! AKTUÁLNOST INFORMACÍ OVĚŘTE U DRAŽEBNÍKA !!!


Datum a místo konání dražby:
06.12.2006 od zápis 12:12 zahájení 13:00 v salonku hotelu Flora v Olomouci na ulici Krapkova 34

Prohlídky:
27.11.2006 14:00
28.11.2006 10:00
Místo prohlídky se stanovuje před budovou č.p. 308, část obce Domašov, způsob využití bydlení, postavenou na pozemku stavební parcela č. st. 843, jak je tato nemovitost zapsána na listu vlastnictví č. 545 pro katastrální území Domašov

zdroj: oficiální stránky dražebníka

Vloženo: 23.10.2006 14:06:44 Aktualizováno: 07.12.2006 11:13:09 Zobrazeno: 12974x
Tato dražba je i na: www.drazebnivestnik.cz, www.exekuce-exekuce.cz, www.drazby-drazby.cz, www.reality-on-line.cz.
--- Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na internetu (www.aukce-aukce.cz) ---
--- Dne 31.10.2020 01:41:28 ---
DOPORUČUJEME: Reklama zde
Jsou i pro vás  rodinné domy na prodej v Praze aktuální téma? Navštivte atraktivní nabídku developera FINEP!


TOPlist