Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.      Další informace


Dražby, aukce, exekuce

stav: PROBĚHLO

DRAŽEBNÍ KARTA
číslo: 399/2010-N
EURODRAŽBY.CZ, a.s. IČO: 29135419
Čimická 780/61, Praha 8, PSČ 18100
telefon: +420,800900490 +420,234769000
email: info@eurodrazby.cz
http: www.eurodrazby.cz
Typ dražby: Nedobrovolná 
Vyvolávací cena: 500 000 Kč 
Cena dle znaleckého posudku: 1 000 000 Kč 
Dražební jistota: 100 000 Kč 
Výsledek dražby: 720 000 Kč  

Dražba - Rodinný dům v obci Přestavlky (okr. Přerov)

předmět dražby - foto
předmět dražby - foto
předmět dražby - foto
předmět dražby - foto
Jedná se o vnitřní řadový dům s částečným podsklepením a s využitým podkrovím v obci Přestavlky, okres Přerov.
Obec Přestavlky se nachází na svazích zvlněné Kelečské pahorkatiny (Podbeskydská pahorkatina), asi 9 km od okresního města Přerov, při silnici z Horní Moštěnice na Kostelec u Holešova. Má 109 čísel popisných, k trvalému pobytu je přihlášeno 256 občanů. V obci jsou hasiči, myslivci, zahrádkáři a včelaři. Je zde také knihovna s meziknihovní cirkulací, občanům slouží veřejný internet. Obec je plynofikována, je zde zaveden veřejný vodovod, dešťová kanalizace, telefonní síť, veřejné osvětlení. Obec je s okolím spojena pravidelnými autobusovými linkami. Předmětné nemovitosti se nacházejí v centru obce s přístupem po zpevněné místní komunikaci, na které je možnost odstavení motorového vozidla. Předmětná hlavní nemovitost představuje vnitřní řadový objekt bývalé zemědělské usedlosti nacházející se v centru obce při místní komunikaci, mimo hlavní komunikaci procházející obcí. Objekt nebyl znalci zpřístupněn, vlastník je podle informací získaných od p. starostky obce Přestavlky dlouhodobě v zahraničí a v obci se nezdržuje. Objekt je prázdný a není dlouhodobě užíván. Před několika lety bylo započato s opravou domu, která spočívala ve vybudování podkroví, ústředního vytápění, hygienického zázemí apod., rekonstrukce však nebyla dokončena. Dům je delší dobu odpojen od všech inženýrských sítí (voda, elektřina, plyn). K rodinnému domu přísluší hospodářské budovy nacházející se vlevo v dvorní části, podle slov p. starostky na konci životnosti. Dvůr je od zahrady (parc. č. 61) oddělen zděnou stodolou, částečně podsklepenou, která je údajně v dobrém technickém stavu a lze ji využít k rekonstrukci na objekt bydlení, případně pro jiný účel. Vlastní obytná část zemědělské usedlosti je postavena na návsi v řadě ostatních zemědělských usedlostí. Jedná se o vnitřní řadový dům s částečným podsklepením a s využitým podkrovím. V průčelí jsou na levé straně osazeny vchodové vstupní dveře, na pravé straně jsou dřevěná vrata s průjezdem do dvora. Střecha je sedlová se střešní krytinou ze šablon na bednění, bleskosvod není osazen. Okna a vstupní dveře jsou plastové. Oplechování je provedeno z plechu pozinkovaného (úplné střechy), žlaby jsou značně zkorodované. Parapety jsou provedeny z plechu potaženého plastem. Venkovní omítky jsou z čelní strany přírodní škrábané, ze strany dvora pravděpodobně hladké. Pohledem do oken v přízemí bylo zjištěno, že vnitřní omítky jsou hladké a stropy jsou provedeny s rovným podhledem. Vytápění je ústřední s plynovým kotlem. Podlahy obytných místností v přízemí jsou z dřevěných prken. Podkroví údajně není zcela dokončeno. V objektu je vybudováno pravděpodobně standardní hygienické zázemí. Technický stav uvnitř objektu nebylo možné pohledem zvenčí zjistit. Vzhledem k tomu, že objekt nebyl delší dobu obydlen ani užíván, lze předpokládat, že mohou být poškozeny vnitřní rozvody inženýrských sítí (rozvody vody, rozvody ústředního vytápění), a to zejména s ohledem na dlouhodobě nízké teploty v letošním zimním období. Objekt nebylo možné zhlédnout ani nafotit ze zadní strany, průzorem do dvora pomocí oken v přízemí bylo vidět zděný objekt stodoly se sedlovou střechou, která uzavírá dvůr. Stáří bylo odhadnuto na rok 1920. Příslušenství domu tvoří zejména zděná stodola, zděný chlév, přípojky, ploty, zpevněné plochy.

!!! AKTUÁLNOST INFORMACÍ OVĚŘTE U DRAŽEBNÍKA !!!


Datum a místo konání dražby:
20.12.2010 od 10:40 Na adrese: budova HOLIDAY INN BRNO, Křížkovského 20, 603 00 Brno

Prohlídky:
18.11.2010 13:00
02.12.2010 10:00
Místo prohlídky se stanovuje před objektem dražby.

zdroj: oficiální stránky dražebníka

Vloženo: 02.11.2010 11:31:01 Aktualizováno: 12.01.2011 11:39:24 Zobrazeno: 11229x
Tato dražba je i na: www.drazebnivestnik.cz, www.exekuce-exekuce.cz, www.drazby-drazby.cz, www.reality-on-line.cz.
--- Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na internetu (www.aukce-aukce.cz) ---
--- Dne 06.07.2022 18:40:01 ---
DOPORUČUJEME: Reklama zdeTOPlist